L'Alsina Vella de Merola
Puig-reig

  Berguedà
  El Grapal
  Emplaçament
  A la via de servei C-16z passat el km 75 prendre camí en direcció oest uns 300 m.

  Coordenades:

  41.9188
  1.87786
  406948
  4641370
  Número de fitxa
  08175 - 291
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  Façanes i tancaments precaris.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.:08174A006000130000HL
  Autoria de la fitxa
  Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

  Masia de dimensions considerables formada pel cos residencial més diversos coberts, tines i dues pallisses situats al voltant, així com altres instal·lacions agropecuàries més modernes. L'edifici principal, situat en un desnivell del terreny, és de planta rectangular, per bé que l'estructura és irregular i respon a diverses fases d'ampliació. Consta de planta baixa més dos pisos. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia, la qual consta de ddos nivells de galeries als dos pisos superiors fets amb arcs de maó rabaixats. Aquesta façana, que ha estat parcialment reconstruïda modernament amb maó, és posterior i cobreix la façana originària, que ha quedat a l'interior i conserva el portal adovellat. En les dues façanes laterals (est i oest) el cos de la masia sobressurt i els paraments són formats per filades de pedra força regular. Al costat est hi ha dos contraforts. Les finestres són amb llindes i brancals, i una conserva el trencaaigües. A la part posterior hi ha un cobert adossat amb diverses tines de la casa i les instal·lacions de la premsa. L'interior ha conservat l'estructura constructiva tradicional: el terra és format per grans lloses de pedra i s'hi pot veure un arc diafragmàtic apuntat. A la part davantera hi ha un gran cobert adossat, ampliat modernament amb paret de maó. En un nivell semisoterrani hi ha una gran cambra coberta amb volta de pedra que era el femer. El conjunt consta de dues pallisses i, a la part posterior, una construcció independent amb 5 tines que eren destinades als rabassaires.

  Llinda d'un portal posterior: AN ALSINA 1706
  El Catàleg de masies i cases rurals proposa la declaració de Bé d'Interès Local (BCIL) d'aquest element.

  En una donació de l'any 1050 feta a favor de l'església de Santa Maria de Merola ja s'esmenta el mas de l'Alzina. L'arc apuntat que es conserva als baixos confirma l'antiguitat de la casa, que es devia ampliar progressivament al llarg dels segles XVII, XVIII i XIX. Entorn de 1990 els propietaris van construir una casa nova més a prop de la carretera, també coneguda com l'alzina.

  AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 5.07
  SERRA, Rosa; MIRALDA, Jordi (1990). Merola, un poble. Associació Cultural Esplai; Comissió Caminada Popular, p. 14. SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982