La Feixa
Malla

  Osona
  Camí de la Feixa
  Emplaçament
  Per la carretera de Malla, entre l'ajuntament i Can Barrina

  Coordenades:

  41.89367
  2.24158
  437085
  4638249
  Número de fitxa
  08111 - 42
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIV-XX
  Estat de conservació
  Regular
  La coberta presenta deficiències.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001803700DG33H0001YS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  La Feixa és una masia del segle XV amb la façana consolidada durant el segle XX. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana del mas va ser reformada entre els segles XIX i XX amb la incorporació d'un cos de planta baixa i pis i la coberta a un vessant que fa el desaiguat a migdia. En aquest s'hi va afegir els brancals de pedra del portal antic i es van fer diverses obertures d'arc pla arrebossat, entre les que destaca una galeria al pis amb dos grans pòrtics. A les façanes posteriors, parcialment tapades amb annexes de planta baixa, les obertures són majoritàriament arrebossades amb llinda de fusta. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa i parts de tàpia (excepte el cos frontal de maó) revestits amb morter de calç. El ràfec està acabat amb cabirons.

  La primera notícia documental que tenim dels Freixes de Malla es remunta a l'any 1325, quan Joan Berenguer Freixes, fill de Ramon i Gerònima, es casa amb Francesca Blanca, filla de Ramon Terrés de Vic i de Blanca. En el fogatge de l'any 1497 hi trobem la "Frexa" i en el del 1553 hi consta el nom "Fexa", àlies Homs. És una de les quatre masoveries del Ricart.

  IGLÉSIES, J. (1991). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau Editor.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.