Jaciment paleontològic del Papiol
El Papiol

  Baix Llobregat
  Nucli antic del Papiol
  Emplaçament
  Al pi del Balç
  100

  Coordenades:

  41.4272
  2.00797
  417109
  4586657
  Número de fitxa
  08158 - 83
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Paleozoic
  Estat de conservació
  Dolent
  Parcialment destruït
  Protecció
  Legal
  BPU. PAL04, Pla Especial Patrimoni Paleontològic del Papiol
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CA 12.862, 12.866, 13.817
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Privada
  7369901DF1876G
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Jaciment constituït per pissarres purpúries del període Paleozoic (Carbonífer: Viseà), en el que son visibles totes les unitats del Carbonífer. Correspon a dipòsits marins amb restes de artròpodes (trilobits) i equinoderms, d'un gran interès a causa de la seva raresa en el territori català. A la base del jaciment hi ha calcosquistos del Devonià mitjà, mentre que la seqüència del Carbonífer està constituïda per 15 m de lidites i pissarres silícies molt replegades, 7 m de calcàries dolomítiques grises i calco-esquists, 12 m de pissarres purpúries i 10-15 m de pissarres amb sorra gris i grauwackas. Associació fossilífera: Bivalves: Posidonia membranacea, Posidonia beecheri. Crinoïdeus: Encrinus sp. Braquiòpodes: Productus longispinus. Trilobits: Phillipsia derviensis, Drevermania (Drevermania) pruvosti.

  Aquest jaciment és el resultat de la fusió de diversos jaciments inventariats per la Generalitat de Catalunya (12.862, 12.866 i 13.817 de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya). Està considerat com el jaciment "clàssic" del Pliocè marí del Llobregat.
  Correspon als periodes geològics: Plistoè d'origen marí: Zanclià i Plasencià.

  Cercador del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya: Patrimoni Arqueològic - Gencat. http://invarque.cultura.gencat.cat/
  Mapa Geològic 1:50.000, fulla 420, dipòsits HAp12.
  Pla especial (2007) "Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni paleontològic del Papiol" Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i d'Obres Públiques. Direcció General d'Urbanisme. Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Gener 2007.