Jaciment paleontològic de can Puig
El Papiol

  Baix Llobregat
  Paratge de can Puig
  Emplaçament
  A la baixada entre les cases i el torrent
  135

  Coordenades:

  41.43643
  2.02111
  418219
  4587669
  Número de fitxa
  08158 - 82
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Paleozoic
  Estat de conservació
  Dolent
  És necessària la protecció de la zona per tal d'evitar-ne la degradació que va en augment
  Protecció
  Legal
  BPU. PAL03, Pla Especial Patrimoni Paleontològic del Papiol
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CA 12.897
  Accés
  Difícil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08157A00600060
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Jaciment constituït per pissarres purpúries del període Paleozoic (Carbonífer: Viseà), en el que son visibles totes les unitats del Carbonífer. Correspon a dipòsits marins amb restes de artròpodes (trilobits) i equinoderms, d'un gran interès a causa de la seva raresa en el territori català. A la base del jaciment hi ha calcosquistos del Devonià mitjà, mentre que la seqüència del Carbonífer està constituïda per 15 m de lidites i pissarres silícies molt replegades, 7 m de calcàries dolomítiques grises i calco-esquists, 12 m de pissarres purpúries i 10-15 m de pissarres amb sorra gris i grauwackas. Associació fossilífera: Bivalves: Posidonia membranacea, Posidonia beecheri. Crinoïdeus: Encrinus sp. Braquiòpodes: Productus longispinus. Trilòbits: Phillipsia derviensis, Drevermania (Drevermania) pruvosti.

  El registre fòssil del Carbonífer és molt escàs a Catalunya. Aquest jaciment és un dels punt en els que afloren totes les unitats estratigràfiques del Carbonífer.

  Cercador del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya: Patrimoni Arqueològic - Gencat. http://invarque.cultura.gencat.cat/
  Pla especial (2007) "Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni paleontològic del Papiol" Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i d'Obres Públiques. Direcció General d'Urbanisme. Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Gener 2007.