Jaciment de Torrellebreta
Malla

  Osona
  Al sud del masTorrellebreta

  Coordenades:

  41.8539
  2.25773
  438386
  4633821
  Número de fitxa
  08111-2
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Edats dels Metalls
  Antic
  Ibèric
  Romà
  Segle
  -VII / V
  Estat de conservació
  Dolent
  Pot haver quedat destruït en motiu de les tasques de conreu.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CCAA 2614
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  000906800DG33D0001DX
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  En un camp que hi ha a migdia del mas Torrellebreta s'hi va localitzar material lític en superfície, així com monedes. D'una banda, es trobaren dues puntes de sageta de sílex, un fragment de ganivet de sílex blanc, pedres de llamp de diorita i basalt, etc.; i de l'altra diverses monedes ibèriques i romanes.

  El material va ser recollit i guardat pels propietaris de la masia.

  DANÉS, J. (1932). "Antiguitats de Tona", Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Núm. 450. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Malla (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.