El Clascar
Malla

  Osona
  Turó del Castelló
  Emplaçament
  S'hi accedeix des del camí de l'església de Sant Vicenç, que ascendeix pel costat nord del puig.

  Coordenades:

  41.8869
  2.23231
  436309
  4637504
  Número de fitxa
  08111-1
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  Segle
  -IV / -I
  Estat de conservació
  Dolent
  Parcialment destruït per les obres que s'hi han fet.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CCAA 2613
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08110A005000230000HZ / 08110A005000240000HU
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  Al turó del Clascar s'hi han localitzat restes materials que indiquen la presència d'un assentament ibèric sense fortificar. El material en superfície es trobava tant al cim com en el vessant de llevant del turó, on en motiu d'un rebaix fet per la construcció del cementiri (fet en el context de la intervenció arqueològica de l'església de Sant Vicenç) es van posar al descobert dos blocs escultòrics que s'han identificat com a monuments funeraris ibèrics. Aquesta troballa indicaria l'existència d'una necròpolis en el vessant de llevant del turó del Clascar. El jaciment s'ha datat entre els segles IV i I a. C i sembla que no tingué continuïtat en època romana.

  Va ser excavat per primera vegada a principi del segle XX pels senyors Vilaplana i Sala Moles, de Vic, que hi van localitzar fragments de ceràmica romana i de moles. Els monuments funeraris es van posar al descobert l'any 1985 en motiu de l'aplanament del terreny per a construcció del nou cementiri.

  DE ROCAFIGUERA, M. (1995). Osona ibèrica: el territori dels antics ausetans. Vic: Publicacions del Patronat d'Estudis Osonencs.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Malla (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.