Jaciment de la Font de Cervera Els Prats de Rei

Anoia
Passeig de Josep Maria Llobet s/n
A l'entrada oest de la vila, en un passeig sense gaires edificis.
604

Coordenades:

41.70547
1.53932
378472
4618106
08170-29
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric
Romà
V-IaC
Regular
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Assentament (jaciment)
Zona arqueològica 2078-ZA(P) / BCIN (A-R-I-55-0105)
Sí, CC.AA 7609
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament dels Prats de Rei. Plaça Major, 1 (08281 Els Prats de Rei)
Jordina Sales Carbonell

La font de la Cervera es localitza a l'entrada per l'oest de la vila de Prats de Rei, molt a prop de la carretera que porta cap a Calaf. En una data anterior a 1934 es té notícia de la troballa de restes ibèriques als voltants d'aquesta font, sense cap més especificació exceptuant la descripció (més recent? d'un fragment d'àmfora ibèrica de la costa catalana sense coll i de pasta bicolor. La mateixa informació assenyala també la troballa d'un cap romà de marbre, el qual sembla ser que es va extraviar des del moment mateix de la troballa. Actualment no es detecta cap tipus de material arqueològic en superfície ni cap altre indici que assenyali que en el lloc hi pugui haver un jaciment arqueològic, ja que els voltants s'han urbanitzat i l'única parcel·la que resta sense edificar, just darrera la font, ha estat rebaixada.

A la publicació signada per Josep Castellà i altres (1977, p. 9), s'afirma que és a la Carta Arqueològica de 1934 on s'assenyala la troballa de les restes descrites més amunt. Pel que fa al cap de marbre, en aquesta notícia es diu, literalment, que es va trobar 'una cabeza informe romana de mármol', fet que fa pensar que aquesta peça estaria bastant degradada o desfigurada. Malauradament, no existeix document gràfic del moment de la troballa i la peça a dia d'avui està extraviada. Per altra banda, el fragment d'àmfora ibèrica de la costa catalana es troba dipositat al Museu Municipal Josep Castellà dels Prats de Rei.

-CASTELLÀ REAL, Josep et ALII (1977): Campanyes d'excavacions arqueològiques a Els Prats de Rei (1972-1975, Patronat del Museu Municipal dels Prats de Rei, Els Prats de Rei, p. 9. -ENRICH HOJA, J. (1985): 'Font de Cervera', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.