Hospital de Granollers / Hospital Nou Granollers

Vallès Oriental
Avinguda de Francesc Ribas, s/n, 08400-GRANOLLERS
Enlairat a mitja vessant de la serra de Llevant entre la carretera de Cardedeu i la torre de Pinós

Coordenades:

41.61358
2.29561
441312
4607113
08096-74
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
XX
1919-23
Josep Maria Miró i Guibernau
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. P-11
Fàcil
Social
Pública
Fundació Hospital-Asil de Granollers, Avinguda de Francesc Ribas, s/n, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt d'edificis amb un pati tancat al mig. Conté elements formals i decoratius propis del modernisme. Es pot incloure dins de l'etapa tardo-modernista de l'arquitecte Josep Maria Miró i Guivernau. Es tracta del primer edifici de caràcter públic important que realitzà i el més important de la seva etapa modernista. Es troba a la vessant migdia del turó de la torre de Pinós, al costat de la carretera de Caldes a Sant Celoni, fora del nucli urbà. Està format per un conjunt de tres pavellons: el de Sant Jaume, destinat a hospital; el de Santa Faustina, destinat a asil i el de Sant Enric, que albergava la cuina, la capella, el convent i dependències auxiliars, articulats a l'entorn d'un gran pati en forma d'U, tancat a N i obert a migdia. Darrera, al costat N del conjunt edificat, hi ha un pavelló aïllat, de planta rectangular i coberta composta, projectat l'any 1933, destinat a malalties infeccioses i inaugurat, l'any 1957. En el cos central que uneix els pavellons laterals hi ha l'accés, emfasitzat per dues torres-mirador que sobresurten del nivell del ràfec - cornisa que corona tots els edificis del conjunt. Presenta alçada de planta baixa, pis i golfes, aprofitant el sotacoberta. Les cobertes són de teula àrab a diferents vessants compostes segons demana la planta del conjunt. Resulta d'interès al respecte, el seu acabat mitjançant un treballat ràfec imbricat al llarg de tot el perímetre de la façana (CUSPINERA et alií, 2001). Als patis i jardins creix un interessant grup de pins blancs (MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES, 2001). Destaca la decoració en ceràmica vidriada verda en forma de respiralls sota finestra. Al jardí hi ha elements ambientals com una font amb la llegenda "Agraiment a Francesc Riba" i una escultura amb una inscripció que diu "Al benemèrit doctor Francesc Fàbregas". A l'entrada hi ha una caseta que segueix l'estil general de tots els edificis i una escultura de Toni Cumella.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. P-11

L'any 1914 es posà la primera pedra de l'edifici. Fou inaugurat per la festa Major de 1923. Va ser construït gràcies a les aportacions d'alguns granollerins i a les rendes de la venda del retaule dels Vergós a l'Ajuntament de Barcelona (BAULIES, 1965).

ALBÓ, Núria (1994)El Vallès Oriental. Barcelona: Dissenys Culturals. Col·lecció: Les Comarques de Catalunya, núm. 27. BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES (2001) Arbres d'interès local de Granollers. Llista prèvia Barcelona: Comissió de Cooperació de Museus Locals de les comarques barcelonines, Diputació de Barcelona.; PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.