Horts del Colomer
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Figaró-Montmany
  Emplaçament
  Entre Sant Sebastià, la font de la Noguera Punxeguda i les cases del poble.

  Coordenades:

  41.72508
  2.27379
  439599
  4619508
  Número de fitxa
  08134-238
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XIV-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 49223DG3199N
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Conjunt de petits horts de caràcter domèstic, limitats per bancals i feixes i que atarraplenats es disposen en pendent fins la carretera, a la zona coneguda com el Colomer, sobre la Font de ca l'Andreu. Es tracta d' un conjunt patrimonial que té una continuïtat contrastada des d'època medieval i sobretot moderna caracteritzat per un espai agrari, articulats per canals de reg —séquies, braços i filloles— i de drenatge. La captació del freàtic ha estat però, tan important com la derivació d'aigua fluvial. Les primitives hortes presenten un traçat amb séquies dividides per partidors proporcionals, mentre els dissenys posteriors tendeixen a l'ortogonalitat i al tandeig de les dotacions amb partidors de comportes. Així mateix, el substrat geomorfològic condiciona la disposició dels canals, que s'obrin en forma de ventall sobre els cons al·luvials o seguiexen traçats paral·lels sobre les terrasses fluvials, mentre els escorredors solen coincidir amb drenatges naturals.

  Les pràctiques agrícoles al terme de Figaró-Montmany es concentra en les zones més planeres del municipi, espais de conreu que es dediquen bàsicament als productes de secà. En el municipi també es documenten illes, o espais de conreu, situats prop dels cursos dels rius o torrents i que es regien per les inundacions periòdiques. La pràctica agrícola realitzada en aquests espais és força limitada i s'associa a una explotació de caire domèstic o de curt abast comercial on s'hi practica una agricultura de regadiu. Aquestes petites hortes, estaven a la ribera del riu Congost, i també a tota la riera de Vallcàrquera, i actualment encara són visibles a la Riereta amb els Horts del Colomer i prop el molí de Dalt. Serà a la part baixa d'aquesta riera on encara s'hi documenta, de forma residual, aquesta pràctica agrícola. Així mateix, els salts topogràfics foren aprofitats —o provocats— per intercalar molins, i altres enginys hidromecànics que tingueren una importància econòmica de vegades similar o superior al reg. La recent industrialització i el desenvolupament urbà han canviat la fesomia i la percepció d'aquests espais, quedant reduïts a falsos corredors verds, en determinats indrets isolats.

  OLIVER, J. en premsa. Història de Figaró-Montmany. Vol. 2: inèdit. PARELLA, M. (1989). Aproximació històrica al cultiu de la vinya a la vall del Congost, a Monografies del Montseny, 4.