Granja can Ginesta Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Masnou, s/n, 08400-GRANOLLERS
A la plana agrícola de Palou

Coordenades:

41.5823
2.28136
440096
4603651
08096-111
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Racionalisme
XX
Francesc de Riba de Sala
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
PEPHA nou, Núm. F-2
Fàcil
Productiu
Privada
Agrícola Ginesta S.A., Carrer del Masnou, s/n, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt de naus industrials de gran volumetria i diverses altures, molt allargades amb l'eix longitudinal Llevant - Ponent, situades a la plana agrícola de Palou prop del riu Congost, sota el Camí Ral. Coberts amb teula àrab. A les façanes predomina el buit sobre el ple i estan revestides amb arrebossat pintat de color blanc (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. F-2.

La granja va ser dissenyada per l'amo de can Riba de la Serra (informació oral). El dia 1 de gener de 1928 Palou va perdre el seu ajuntament propi, el qual, en sessió del 29 de maig del 1927, acordà -amb la refermança de molts propietaris i personalitats del poble- la fusió amb el municipi de Granollers. Aquest acord és de gran importància per a l'expansió granollerina, a causa de la poca superfície jurisdiccional de Granollers fins al moment de l'agregació de Palou, amb la seva plana fronterera amb la ciutat i el camp que permetia l'engrandiment urbà per la part meridional. La primera cita documental coneguda és del 924, en que es cita "palatiolo" en una donació d'un camp de lli al Monestir de Sant Cugat. Segons l'Speculum decanatus vallensis, la seva església fou consagrada pel bisbe Berenguer, en honor de sant Julià màrtir, el dia primer de desembre del 1103. El terme de la parròquia comprèn un petit nucli prop de l'església i del camí que hi mena, des de la carretera del Masnou a Granollers, on hi ha la rectoria, les escoles i l'antic Ajuntament, i la resta per cases de pagès agrupades en alguns carrers i verals com Can Junyent, Sant Josep, Sant Joan i d'altres, i per masies aïllades, situades a la plana al·luvial del Congost o a les serres que dominen la plana palouenca.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.