Casa de Felip Parera Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Torras i Bages, 3-11, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.61027
2.2885
440717
4606751
08096-112
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
Racionalisme
XX
c. 1930
Bo
A la dècada de 1990, en el costat de llevant, s'amplia una segona planta (CUSPINERA et alií, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-062
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15302DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular, entre mitgeres en una de les bandes i fent cantonera al carrer Corró per l'altre. Es desenvolupa de manera molt allargada amb dos cossos que fan d'eix de simetria, Aquestes presenten tres alçades amb porta principal, planta primera amb dos balcons i una finestra i pis superior amb un esgrafiat central i dos arcs laterals buits que donen un interessant joc. La resta de l'edifici és de planta baixa i pis, amb finestres i balcó a l'extrem que dona al carrer Corró. A la part oposada de l'edifici, aquest ha estat aixecat una alçada més.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-062 Apareix amb la denominació EDIFICI INDUSTRIAL (CUSPINERA et alií, 2001)

Sembla que en origen era una fassina pertanyent al Sr. Felip Parera. Després va passar al Sr. Altimira, també dedicat a la destil·lació de licors, fins que el va comprar la família Murtra, que havien tingut fàbrica de licors al carrer de Sant Jaume, avui a l'altre costat de la riera (informació oral anònima, desembre 2001; informació oral Sr. Eustaqui Casals Margall, febrer 2002).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. Informació oral Sr. Eustaqui Casals Margall, (febrer 2002)