Goigs en llaor de les Santes Relíquies Cubelles

Garraf
Cubelles
16

Coordenades:

41.20821
1.67233
388692
4562720
08074-142
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Pública
F. Xavier Oms

Els goigs són cançons populars o poesies de caire religiós, adreçades als sants, santes, la Mare de Déu o Crist i tradicionalment es canten en les festivitats religioses. Acostumen a tenir dues parts: a la primera s'explica la vida i miracles del sant, mentre que a la segona se li fan peticions de protecció per a la comunitat.
En els Goigs en llaor de les Santes Relíquies (compost per G.D.P.), es fa una oda a totes aquelles restes de sants que es troben a l'església de Santa Maria de Cubelles, dedicant una estrofa o verset a cadascun d'ells i afirmant "No se sap ab certitud / Quant á eixa església vingueren / Tals ossos (...)/. El Goig es troba ornamentat amb motius florals al perímetre i a l'encapçalament. S'hi troben esmentats Santa Cristina, Sant Urbà, Sant Teodor, Sant Sebastià, Sant Justí, Sants Victor i Vital, Sant Abdó i Senen, entre d'altres. Finalitza el Goig la petició: Obrau sempre meravelles / Ossos sants, de Déu amats: / Socorreu als de Cubellas / Cuant vos imploren confiats /
Al peu del Goig s'hi esmenta que fou realitzat a la impremta de la vídua Torras, junt amb c. Creu 11, Sant Gervasi.