Font dels Enamorats
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Puiggraciós
  Emplaçament
  Pista de Ca b'Oliveres vers can Boget.

  Coordenades:

  41.71139
  2.262
  438605
  4617996
  Número de fitxa
  08134-225
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Dolent
  Presenta abandonament
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Social
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 005A09006
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Fonts situades a uns 400 metres al sud oest del gran mas de ca n'Oliveres Recull les aigües d'una torrentera on conflueixen amb un possible aflorament d'aigua natural, associat al mateix Torrent de Maries o Torrent de ca l'Oliveres, segons la planimetria utilitzada. L'aigua que discorre per el torrent va parar a una petita pica construïda en un bloc de pedra local ben treballada però sense elements ornamentals, en una zona envoltada per plataners, arbres de ribera i algun roure, alzina i pi, tot i que actualment presenta un important sotabosc de matolls.

  La Font dels Enamorats i sobretot la seva gestió i funcionament s'ha de relacionar, per proximitat, amb el mas Oliveres i el veïnat de Faramelles. Tot i que el topònim presenta un origen força modern, possiblement atorgat a finals del segle XIX o inicis del XX, l'existència d'un aflorament aqüífer en aquest punt devia ser conegut i aprofitat des d'antic per els veïns de Montmany, a causa de la seva proximitat. La primera notícia documental del mas Oliveres es remunta a la baixa edat mitjana, tot i que segurament ja existiria en el segle anterior. Les reformes documentades al llarg dels segle XVII i XVIII es van completar amb la gran adequació realitzada a inicis del segle XX, amb la construcció dels jardins i de tot l'entorn. Aquesta font, de freqüència temporal marcada pel Torrent de Maries, presenta una estructura força senzilla. Aquest fet junt a l'absència d'esments en la documentació fa que no puguem precisar la seva cronologia.