Font del carrer Vilafort Muntanyola

Osona
Urbanització de Fontanelles
Carrer Vilafort, Urbanització de Fontanelles en unes feixes d'una finca no urbanitzada.

Coordenades:

41.85815
2.17963
431908
4634352
08129-147
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Popular
XVI-XVIII
Dolent
Presenta mal estat
Inexistent
Restringit
Sense ús
Pública
Ajuntament de Muntanyola. Buenos Aires s/n. 08505. Muntanyola.
Anna M. Gómez Bach

Element format per un mur o bancal construït amb paredat comú de petites pedres de procedència local, escassament treballades, i disposades seguint la tècnica de la pedra seca. L'estructura, de factura rectangular, es troba assentada sobre el terreny natural quedant recolzada per la part nord-oest a un marge. Aquesta paret de pedra seca presenta una obertura rectangular de petites dimensions de forma senzilla acabada amb les mateixes pedres que la feixa. Correspon a un petit brollador o punt de captació d'aigües pluvials o de la vessant del mateix turó on s'ubica, en el barri de Fontanelles, on han quedat evidències del pas de l'aigua a través de l'imprompta de la calcificació de les parets de l'obertura. Els veïns de la zona recorden anys on l'existència d'aigua era freqüent en aquest indret, tot i que recentment no és així. Actualment, aquest indret es troba sec i el pas de l'aigua és totalment estacional.

L'arranjament d'aquest indret i condicionament com a font s'ha d'associar a l'important explotació antròpica de la zona, que es donà en aquest indret des del segle XIV i sobretot en època moderna. Aquest fet ve acompanyat per un augment de la població, que propicià l'aparició de noves petites explotacions i el reconeixement del territori i, per tant, la localització dels diversos punts d'obtenció de recursos hídrics.