Font de Puigcarbó Muntanyola

Osona
Castell de Muntanyola
A mà dreta del camí que porta al mas Puigcarbó. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.87196
2.14756
429261
4635911
08129-146
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XIV-XX
Regular
Presenta cert mal estat
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 004A00024
Anna M. Gómez Bach

Estructura hidràulica formada per una bassa, una mina i una font, aquesta recentment canalitzada per portar aigua al veí mas de Puigcarbó. Aquesta font està situada en una lleugera pendent al marge esquerra del camí que porta al mas. La seva fàbrica és força senzilla; es tracta d'una estructura de pou-mina adaptada a font de planta rectangular i construïda al marge, en una feixa. Es tracta d'un element construït amb pedra local, de petites dimensions i ben tallada. Al davant s'obren diversos camps de pastures i a darrera un bosquet de roure i alzinar.

La font de Puigcarbó i sobretot el seu ús i funcionament s'ha de relacionar amb l'antic mas que porta el mateix nom, a causa de la seva proximitat. La primera notícia documental del mas és d'època baixmedieval, associat al molí de Puigcarbó; situat a baix la riera de Muntanyola consta aquesta explotació agrícola-ramadera. Aquesta font, segurament era coneguda i utilitzada pels diversos propietaris del mas, tot i que la factura rural de la font fa que no puguem precisar la seva cronologia ni cap altre element relacionat amb la seva construcció.