Fons documental de Sant Hipòlit a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA) Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Arxiu de la Corona d'Aragó. Carrer dels Almogàvers, 77, 08002 Barcelona
Formant cantonada amb el carrer de la Marina

Coordenades:

42.01549
2.23642
436777
4651778
08215-171
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XIII-XX
Bo
Legal i física
BCIN moble per la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català
Restringit
Científic
Pública
Ministeri de Cultura d'Espanya
Adriana Geladó Prat

Fons documental de Sant Hipòlit de Voltregà custodiat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. La documentació està inventariada dins dels fons i les col·leccions que l'arxiu custodia i, a grans trets, està datada entre els segles XIII i XX. Es tracta d'un total de 5 fons documentals: el fons de la Reial Cancelleria (1238-1345), el fons del Reial Patrimoni (1595-1717), el fons de la Reial Audiència (1600-1808), el fons de la Delegació Provincial d'Hisenda de Barcelona ( 1851-1955) i el fons de la Generalitat de Catalunya (1629-1704). Alguns dels documents més rellevants són el "Plet Civil (1729-1783) Proceso: Sant Hipolit de Voltrega regidores de las parroquias foráneas Contra: Sant Hipolit de Voltregá Universidad de regidores Contenido: Repartos de Alojamiento despues de 1701", la "Relacio Personal del Lloch y Parroquia de S. Hipolit de Voltrega Corregiment y Subdelegacio de Vich ab distinció dels que se han ausentat mort y vingut desde lo any 1718 fins lo dia present 9 de octubre de 1720", la donació de Beatriu de Castelló i el seu fill Berenguer de Cabrera, respecte la donació d'un mas situat a la parròquia de Sant Hipòlit (any 1238) o el plànol de la "Rodalia geométrica del Termino Municipal de San Hipólito de Voltregá" de l'any 1863 i inclòs a l'Expedient de Reclamació d'Agravi, entre d'altres.

Aquest fons és considerat BCIN per la disposició addicional primera, punt 4, de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Les imatges estan extretes de l'espai web de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès.
Http://pares.mcu.es/ [Consulta: 27-03-2020].