Fons documental de Sant Hipòlit a la Biblioteca de Catalunya Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Biblioteca de Catalunya. Carrer de l'Hospital, 56, 08001 Barcelona
A l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, al mateix edifici

Coordenades:

42.01549
2.23642
436777
4651778
08215-169
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
XIII-XVIII
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Biblioteca de Catalunya-Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
Adriana Geladó Prat

Conjunt de quatre pergamins dipositats a la Biblioteca de Catalunya i relacionats amb la població de Sant Hipòlit. Estan datats en els anys 1268, 1298, 1414 i 1427, i fan referència a la venda de terres, una donació de terres, un inventari de propietats i un acord de venda, en els que es fa referència al terme de Sant Hipòlit i la sagrera situada al voltant de l'església parroquial. Aquests documents estan escrits en llatí i presenten un bon estat de conservació en general, tot i que amb alguns petits estrips laterals i taques. Cal exceptuar, però, el pergamí datat l'any 1268, que està força malmès lateralment. En darrer terme, també cal mencionar dos exemplars datats al segle XVIII on s'inclou la relació de les poblacions de la vegueria de Vic que abonaven el cadastre, entre les que s'hi comptabilitza Sant Hipòlit.

Les imatges estan extretes de l'espai web de la Biblioteca de Catalunya.

Font: Documents originals de la Biblioteca de Catalunya (Perg. 179, Reg. 18969; Perg. 179, Reg. 18997; Perg. 494, Reg. 22547; Perg. 353, Reg. 17433; Cadastre Caixa 5, Doc. 255; Cadastre Caixa 6, Doc. 277).
Http://www.bnc.cat/pergamins/ [Consulta: 27-03-2020].