Fons documental de l'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà (AMSHV) Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Plaça de la Vila, 1
A la segona planta de l'ajuntament de Sant Hipòlit

Coordenades:

42.01549
2.23642
436777
4651778
08215-167
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVIII-XXI
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

L'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà està format pel fons documental generat pel consistori, amb un abast cronològic que va des de l'any 1726 fins al 2014. La documentació s'organitza en uns 239 metres lineals, amb unes 13500 unitats de descripció comptabilitzades i majoritàriament en suport paper. La informació està emmagatzemada al pis superior de l'ajuntament i instal·lada en una sala equipada amb prestatgeries metàl·liques, inventariada i guardada en arxius definitius. El fons està classificat en les seccions següents, amb les dates inicials: Administració general (1849), Hisenda (1726), Proveïments (1928), Serveis socials (1910), Sanitat (1880), Obres i Urbanisme (1874), Seguretat pública (1911), Serveis militars (1922), Població (1936), Eleccions (1945), Ensenyament (1883), Cultura (1940), Serveis agropecuaris i Medi ambient (1927) i Col·leccions factícies (1800). Alhora, també cal incloure el fons del Jutjat de Pau (1870). D'entre tots aquests documents cal destacar el fons relacionat amb la Hermandad Sindical de Labradores i Ganaderos (1942-1984), el de l'Ateneu del Voltreganès/Cooperativa Cultural i Recreativa (1885-1985), el de la Societat Recreativa ARS (1965-1989) i el de Dionís Vilalta (1929-1994), entre d'altres.

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament fins a la seva ubicació a l'emplaçament actual. Entre els mesos de juliol i agost de 1990, Jordi Serrallonga i Ramon Espadaler van definir un quadre de classificació específic per a l'entitat. Posteriorment, l'arxiu va ser reorganitzat per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, entre els mesos de gener i juliol de 2003. L'any 2004, l'ajuntament de Sant Hipòlit s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. La darrera actualització d'aquest fons fou efectuada l'any 2015. Alguns dels documents més rellevants són el "Cuaderno de Amillaramiento" del districte municipal de Sant Hipòlit (segles XIX-XX), el "Quadern de Riquesa Territorial" (any 1820), on consten els caps de casa de Sant Hipòlit amb la relació de propietats identificades amb els noms populars, i el plànol de la vila fet per José Gudiol i Barcons l'any 1874, on consten la majoria de carrers històrics del nucli urbà.

Font: fons documental de l'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà.
Http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-sant-hipolit-de-voltrega [Consulta: 26-03-2020].