Fons documental de l'Arxiu Municipal Tiana

Maresme
Plaça de la Vila, 1

Coordenades:

41.48175
2.26902
438973
4592496
08282-124
Patrimoni documental
Fons documental
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Tiana
Àlvar Sáez Puig

El Servei d'Arxiu Municipal de Tiana és el servei de l'ajuntament destinat a l'organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d'utilitat per a l'administració municipal, garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Tiana. L´Arxiu Municipal de Tiana forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l'any 2012.

L'arxiu municipal de Tiana conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d'institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Tiana. El seu quadre de classificació es composa per: 101 Ajuntament: 01 Administració General 02 Hisenda 03 Proveïments 04 Serveis Socials 05 Sanitat 06 Obres i Urbanisme 07 Seguretat Pública 08 Serveis Militars 09 Població 10 Eleccions 11 Ensenyament 12 Cultura 13 Serveis Agropecuaris i Medi Ambient 14 Col·leccions Factícies A més a més i podem trobar: Fons públics no municipals: Jutjat de Pau de Tiana (1870-2013)
Fons privats: Cambra agrària local (1963-1971), Delegació Local de FET y de las JONS (1948-1973) i La Creu Roja (1905/1963)

Col·leccions: Col·lecció Tiana (1841/1989), Particular (S. XIX i XX), Lluís Noguera Vila (casa caritat) (1931-1934), Can Baratau (1945-1949) i Hermanos Parra (1988-1989).