Fons documental de la parròquia de Santa Fe a la Granada Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Plaça de l'Església, 1. 08792 La Granada del Penedès

Coordenades:

41.38445
1.72126
393082
4582225
08249-77
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX -XX
Regular
Tot i que la major part dels volums enquadernats es troben en bon estat, n'hi ha alguns que presenten signes evidents de deteriorament, el propi del pas del temps. No hi ha cap mesura de conservació especial.
Inexistent
Fàcil
Científic
Privada accessible
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Pl. de la Vila 11, Sant Feliu de Llobregat

El fons documental de la parròquia de Santa Fe es conserva repartit entre la rectoria del poble de Puigdàlber i la de la Granada. El fons de la Granada (ubicat a la rectoria de la parròquia de Sant Cristòfor) consta de 15 volums antics enquadernats i els que s'estan utilitzant a l'actualitat. Es tracta dels llibres de baptismes, llibres de matrimonis i llibres d'òbits o defuncions. Cal destacar el fet que en un mateix document es poden trobar anotacions dels esdeveniments citats tant de tant a Santa Fe com de la Granada, fet que es continua donant a l'actualitat. La cronologia extrema de la documentació va des de l'any 1868 fins l'actualitat. Els documents estan guardats dins d'un armari de fusta.