Fons documental de la parròquia de Santa Fe a Puigdàlber Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
A l'edifici de la rectoria de la parròquia de Puigdàlber. Plaça Sant Andreu, 7 (08797 Puigdàlber)

Coordenades:

41.38445
1.72126
393082
4582225
08249-73
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
XVI
1560
Regular
Tot i que la major part dels volums enquadernats es troben en bon estat, n'hi ha alguns que presenten signes evidents de deteriorament, com esquerdes. Igualment, alguns plecs dels volums s'han desenquadernat. D'altra banda, l'emplaçament de la documentació en un armari de fusta no és el lloc idoni per a la seva conservació, ja que aquesta no resta protegida en cas d'incendi.
Inexistent
Fàcil
Científic
Privada accessible
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Pl. de la Vila 11, Sant Feliu de Llobregat
Oriol Vilanova

El fons documental de la parròquia de Santa Fe es conserva repartit entre la rectoria del poble de Puigdàlber i la de la Granada. Aquest fons documental està integrat per 19 volums enquadernats de llibres de baptismes, llibres de matrimonis i llibres d'òbits o defuncions, així com per un bon nombre de testaments de veïns de Santa Fe i correspondència entre la parròquia i el bisbat. També es troben llibres de comptes i rendes de la parròquia, i visites pastorals. Cal destacar el fet que en un mateix document es poden trobar referències conjuntes tant a Santa Fe com a Puigdàlber, donat que fins l'any 1868 el rector era comú per als dos pobles. La cronologia extrema de la documentació va des de l'any 1560 fins el 1868. Els documents més antics, de l'any 1560, estan escrits amb lletra gòtica processal. Els llibres de registre existents a l'arxiu són els següents: - Baptismes: 1560-1683; 1683-1819; 1820-1858 i 1859-1868. - Matrimonis: 1600-1683; 1827-1868. - Defuncions: 1560-1623; 1623-1832; 1687-1765; 1765-1858. - Pel que fa al testamentari, abarca de l'any 1600 al 1800. Els documents estan guardats dins d'un armari de fusta; els volums enquadernats en un cos d'aquest armari protegit amb portes de batents de vidre, i el testamentari es troba en diverses carpetes dipositades en un cos annex de l'esmentat armari.

Part del cos documental pertanyent a la parròquia de Santa Fe va ser dipositat a la rectoria de Puigdàlber l'any 1868 per Josep Torras, rector comú de Santa Fe i Puigdàlber, quan Santa Fe va perdre la parroquialitat i va passar a ser sufragaria de Puigdàlber. Aquest incident va fer que els habitants de Santa Fe enviessin una comissió al bisbat encapçalada per l'alcalde, Cristòbal Vallès, per denunciar el fet. El bisbat va resoldre que a partir d'aquell moment la parròquia de Santa Fe fos sufragaria de la de la Granada (VENDRELL, et alii, 1994, p. 67-68).

VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 67-68; 140-141.