Bosc dels Pujols Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Al sector Est del municipi, al límit municipal amb Guardiola de Font-rubí i la Granada

Coordenades:

41.3866
1.70717
391908
4582481
08249-74
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
L'entorn del bosc està fortament antropitzat a causa de la pressió d'usos agrícoles i urbans.
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Finques Dorda, S.A. Veïnat Mata, s/n. Mataró.
Oriol Vilanova

Zona boscosa ubicada al cim més alt del terme municipal de Santa Fe. Extensió de pi blanc on s'hi observen diverses espècies d'arbusts i plantes característiques de la pineda. Es detecten alguns exemplars d'alzines i roures que indica que es tracta d'un bosc de pi en un estadi evolutiu avançat i que tendeix a recuperar-se l'alzinar inicial. Es tracta d'una de les poques zones forestals amb que compta Santa Fe, tot i estar fortament antropitzada es poden localitzar les següents espècies entre d'altres: de l'estrat arbori, Pi blanc (Pinus halepensis), Alzina (Quercus ilex), Garric (Quercus coccifera, Roure de fulla petita (Quercus faginea); de l'estrat arbustiu, Llentiscle (Pistacia lentiscus), Estepa blanca (Cistus albidus), Esparraguera (Asparagus acutifolius); de l'estat lianoide, Esbarzer (Rubus ulmifolius), Lligabosc (Lonicera implexa), Arítjol (Smilax aspera); les mates com la Farigola (Thymus vulgaris) i el Romaní (Rosmarinus officinalis); i l'estrat herbaci, Fenàs (Brachypodium ramosum) Llicsó (Sonchus, ), Rogeta (Rubia peregrina), Lleterassa (Euphorbia characias) i el Llistó (Hyparrenia hirta).