Filomera Puig-reig

Berguedà
Filomera
Al km 58 de la C-1411a carretera de Viver, trencall a cal Feliu i seguir pel camí fins a Filomera

Coordenades:

41.97658
1.84792
404552
4647818
08175-253
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Difícil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A010000630000HR
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès de dimensions mitjanes. És una edificació de planta rectangular amb un pati al costat de llevant tancat per un mur i coberts. La coberta és a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, orientada a l'est. Els murs són de pedra arrebossada i carreus a les cantonades, i les obertures son resoltes amb llindes i brancals de pedra, mentre que el portal d'entrada té un arc rebaixat emmarcat amb maó. A la façana de tramuntana té un cos afegit, construït posteriorment, amb un gran portal d'arc emmarcat amb maó. A l'entorn hi ha tres construccions independents amb tines. Just al costat de la que es troba situada més al nord hi ha una pedra foradada que podria correspondre a la instal·lació d'una premsa. Té rebaixat un forat circular amb un encaix al centre.

Documentada des de l'epoca medieval (Font Fiumera) com un dels dominis de l'Orde del Temple, es tracta d'una masoveria de la casa de Trulls, a Fonollet; el nom de Font Fiumera es manté al s. XVIII i com a tal es capbrevada el 1748. Fa uns anys hi havia viscut un curandero que tenia molta fama. Durant els incendis de 1994 va quedar-ne afectada.

GALERA, S., OLLER, J., RIERA, M.A. , SERRA, R. (1986). Els Hospitalers al Berguedà a l'època moderna, L'EROL núm, 15.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 1.26