Cal Jordi Puig-reig

Berguedà
Cal Jordi
Prop de la ctra. BV-4131 (de Puig-reig a Casserres). Trencall a ponent al km. 12,5.

Coordenades:

41.98407
1.86769
406201
4648628
08175-252
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII-XX
1865
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A011001300000HF
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès força modificada, que conserva més o menys la volumetria de la construcció originària. És una edificació de planta gairebé quadrada feta amb murs de pedra arrebossats i pintats, amb coberta de teula àrab a dues vessants. Les obertures de les finestres han estat remodelades. Hi ha cossos afegits als costats est i oest de planta baixa, així com una ampliació a la planta pis de la façana sud.
Hi ha un habitatge de recent construcció al costat oest i tres coberts al voltant dels edificis principals fets de diversos materials (maó i ciment) arrebossats i pintats.

El Catàleg de masies i cases rurals proposa la declaració de Bé d'Interès Local (BCIL) d'aquest element.

La casa, el topònim i el cognom Jordi estan documentats es del s. XVII; la casa actual podria ser originària del segle XIX, ja que en una llinda del portal posterior hi havia inscrita la data de 1880. Ramon Corominas, avi de l'actual propietària, ja va néixer en aquesta casa. Inicialment era una construcció molt petita. A partir de la dècada de 1950 s'hi han fet nombroses reformes i ampliacions. Entorn de 1975 es construí la casa nova, al costat de ponent.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 1.23