Fabrica Comajovera
Jorba

  Anoia
  Al nord oest del nucli de Jorba, a l’encreuament entre la C-1412a i la BV-103
  Emplaçament
  Al nord oest dels Plans de Traver i Can Rovira i a l’est de la C-1412a
  438.4

  Coordenades:

  41.61446
  1.53081
  377592
  4608014
  Número de fitxa
  08103 - 93
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modernisme
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Any
  1905
  Estat de conservació
  Regular
  Hi ha alguns dels annexes i l'edifici principal que mostren signes de degradació.
  Protecció
  Inexistent
  Fitxa 133a del catàleg d’edificacions en sòl no urbanitzable.
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  001808400CG70H0001KA
  Autor de la fitxa
  Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

  Edificació formada per diferents cossos units entre ells, entre els quals destaquen dos volums rectangulars idèntics a est i oest del conjunt, units entre ells per altres construccions amb coberta plana i fetes amb maons ceràmics delimitant un perímetre.

  Els dos volums bessons tenen les façanes de pedra arrebossades, simulant blocs de pedra i la coberta és a dues aigües amb teula àrab. Ambdós tenen una lleugera prolongació simulada de la façana a les quatre cares, però a la cara oest del cos de ponent, aquesta simulació és coronada per una balustrada. Aquesta està feta amb peces d'obra seriades, separades en trams per cinc pilars d'obra, el central, està acabat amb arc de mig punt i té una inscripció inscrita en una cartel·la rectangular d'obra que diu 1905. El conjunt està rematat amb la col·locació de tres capes de maó cuit a diferent nivell.

  Tenen planta baixa i golfes, amb un seguit d'obertures distribuïdes de forma regular i simètrica, delimitades per maons, tot i que varien en nombre entre un i altre edifici. Les de la primera planta són rectangulars verticals i destaquen les reixes de ferro. Les de les golfes són rectangulars horitzontals, i molt més petites. També hi ha algun respirador, parcialment tancat amb peces ceràmiques formant rombes, però sens dubte destaquen els respiradors situats just per sota el carener, simbolitzant quatre fulles.

  A l'edifici de ponent hi trobem una porta d'accés, definida per un arc rebaixat fet amb maons plans. La porta d'entrada al recinte, de ferro forjat, es troba a la cara nord, entre dues columnes de maons adossades a diferents edificis. En aquesta mateixa façana hi ha una placa on es llegeix Plaça de Ramon Morera. Tot el conjunt destil·la un clar aire industrial.

  A redós d'aquestes edificacions, i en els camps inferiors, hi ha altres construccions de maó ceràmic. Una mica més a l'est, i separades per una llarga paret de pedra hi ha la casa de Comajovera.

  Per la tipologia de les construccions i la data de 1905 sembla evident que es tracta d'una edificació amb connotacions modernistes, tant pels detalls arquitectònics com per la ubicació de la fàbrica, a tocar de la casa.