Estructura de premsa de l'ajuntament Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Davant de l'entrada lateral de la Casa de la Vila.

Coordenades:

41.38439
1.72135
393090
4582218
08249-8
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Santa Fe del Penedès. C. de l'Horta, 1. Santa Fe del Penedès.
Oriol Vilanova

Estructura de premsa amb sistema de premsat de cargol, de la qual es conserva el basament i els muntants, de pedra calcària, així com l'embarrat, de fusta. El basament de pedra té unes dimensions de 1,70 m de llargada x 90 cm d'amplada, al centre del qual hi ha el plat de premsa, de forma circular. L'alçada total de l'estructura de premsa és de 2,35 metres.

La valoració de l'estat de conservació d'aquests elements urbans s'ha realitzat en base al fet que el que hi ha exposat són estructures de premsa, no premses senceres. Per tant, es valora l'estat de conservació d'aquestes peces en tant que elements estructurals.

Segons informació oral obtinguda en una conversa amb el senyor Joan Lloret, aquesta estructura de premsa prové de l'enderroc de l'antiga rectoria de Santa Fe.