Estructura de premsa de la Plaça Catalunya Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
A la Plaça de Catalunya

Coordenades:

41.38502
1.72106
393066
4582288
08249-13
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XIX-XX
Bo
La valoració de l'estat de conservació d'aquests elements urbans s'ha realitzat en base al fet que el que hi ha exposat són estructures de premsa, no premses senceres. Per tant, es valora l'estat de conservació d'aquestes peces en tant que elements estructurals.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Santa Fe del Penedès. C. de l'Horta, 1. Santa Fe del Penedès.
Oriol Vilanova

Estructura de premsa feta de pedra calcària, amb sistema de premsat de cargol, de la qual es conserva el basament i els muntants, de pedra calcària. Un gran bloc de pedra calcària es recolza sobre els muntants, a mode d'embarrat. El basament de pedra té unes dimensions de 1,85 m de llargada x 1,10 m d'amplada, al centre del qual hi ha el plat de premsa, de forma rectangular; a la banda sud el basament conserva el broc de decantació del most. L'alçada total de l'estructura de premsa és de 2,45 metres.
En un dels muntants hi ha una inscripció esculpida en una placa de marbre, amb el següent text: "EN EL DIA D'AVUI HA TINGUT LLOC L'ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I PLACES DE LA VILA. PRESIDIT PEL CONSELLER DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. HONORABLE SENYOR JOSEP GOMIS I MARTÍ. SANTA FE DEL PENEDÈS. 16 D'OCTUBRE DE 1988".