Cal Ferret Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Carrer Major, 4, 08792

Coordenades:

41.38532
1.7205
393020
4582322
08249-14
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 51802CF9832N
Oriol Vilanova

Antiga casa de pagès de tres pisos i teulada a dues aigües, la planta és d'uns 240 m2. A la façana principal destaca el portal d'entrada, d'arc de mig punt adovellat, amb un pedrís a cada banda, recoberts amb rajola de decoració geomètrica. A la banda dreta de la porta trobem una finestra allargassada protegida per una reixa de ferro forjat, mentre que a l'esquerra hi ha una porta quadrada que serveix com a garatge o magatzem, segons sembla, fruit d'una reforma posterior.
Al primer pis hi ha tres finestres, la central es troba situada sobre el portal d'entrada, presenta balcó amb barana de ferro sota el qual penja una làmpada de ferro forjat destinada a la il·luminació de l'entrada.
El segon pis, corresponent a les golfes, presenta tres obertures quadrades de petites dimensions, col·locades simètricament sobre les obertures del pis inferior. La finestra de la dreta és doble, probablement es tracta d'una remodelació posterior respecte la disposició original de la façana.
La distribució dels pisos i estances d'aquesta casa respon al model clàssic de la ruralia catalana: als baixos hi havia l'habitatge dels masovers; al primer pis, el dels propietaris; i al pis superior es trobaven les golfes, on s'acumulaven els fruits obtinguts del pagament dels contractes de parceria i destinats a l'alimentació familiar.

L'actual espai dels Pins de Cal Ferret va pertànyer a la casa fins a finals dels anys '80 del segle XX, moment en què passà a ser un espai municipal.

Els propietaris d'aquesta casa han estat des dels seus orígens la família Ferret, la qual posseïa nombroses terres i propietats. Les activitats econòmiques de la casa es basaven en l'agricultura de la vinya i els cereals. La casa, havia estat moblada amb sumptuositat en un moment d'esplendor econòmic. Aquest mobiliari no s'ha conservat.
Segons informació oral facilitada pel senyor Jaume Bosch Font i la senyora Enriqueta Montané Papió, així com de Joan Lloret, a Cal Ferret fou, durant el segle XX, seu social del "Centre Agrari", també anomenat "La Criolla", on es reunia el partit constituït pels propietaris terratinents.

VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 173, 175.
Portal web de Santa Fe del Penedès: http://www.stafe.net/Turisme.aspx