Església de Sant Miquel
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Castell de la Roqueta.
  Emplaçament
  Ctra de Bellprat, passar Fillol, trencar a l'esquerra a Cal Maginet i seguir fins la Roqueta
  698

  Coordenades:

  41.52994
  1.48472
  373587
  4598697
  Número de fitxa
  08226 - 118
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Romànic
  Segle
  XI
  Any
  1043
  Estat de conservació
  Dolent
  Ruïnós
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN- 1503-MH / R-I-51-5657 / Decret / 22/04/1949
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 6196
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Privada
  08226A008002290000AD
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  L'església de Sant Miquel es troba situada a l'interior del castell de la Roqueta. Actualment està completament en estat ruïnós i només es conserva la paret sud, adossada a la paret sud del castell. A la paret s'hi obren dues arcades cegues de mig punt amb les pedres col·locades a mode de plec de llibre i sobre les arcades s'hi conserva l'arrencament de la coberta en volta. El parament és de pedra irregular lligada amb morter de calç i dipositats en filades regulars amb una petita fornícula quadrangular a l'interior de cada arc.

  L'església situada a l'interior del castell de la Roqueta fou edificada en temps de Cervelló Alamany i consagrada l'any 1043 pel Bisbe Abat Oliba. Cervelló Alamany, a petició del bisbe, va decidir que anualment, en ocasió dels sínodes es pagués una lliua de cera a la seu de Sant Pere de Vic. L'església va tenir funcions de parròquia del terme de Roqueta fins que va passar assolir-les l'església de Santa Maria de Roqueta. Va dependre del monestir de Santes Creus igual que el castell i l'església de Santa Maria a partir de l'any 1229, quan morí Guerau, fill de Guillem de Cervelló, qui va deixar el castell de la Roqueta juntament amb altres dominis al monestir de Santes Creus. Aquest domini perdurà fins l'any 1330 que l'abat de Santes Creus cedí l'església de la Roqueta al bisbe de Vic.

  AAVV. (1981): Catalunya Romànica. El Penedès- L'Anoia. Vol. XIX. Barcelona. Fundació Enciclopèdia Catalana. Catàleg de béns protegits per al POUM de de Sant Martí de Tous. Ajuntament de Sant Martí de Tous. Febrer de 2012. CATALÀ, P. (1990): Els Castells Catalans. Vol V. Rafael Dalmau Editor. Barcelona. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.