Escut del Castell Muntanyola

Osona
Mas el Castell de Muntanyola.
Mas el Castell, s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.87859
2.16908
431054
4636630
08129-158
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Barroc
XVIII
1748
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Commemoratiu
BCIN, segons decret 14 març de 1963 núm. 571/63.
Restringit
Ornamental
Privada
Ref. cad.: 004A00008
Anna Gómez Bach

Element situat a la dovella central de la porta principal del mas el Castell de Muntanyola. En aquesta peça està gravat un edifici format per una gran portalada i organitzat en tres pisos coronat per tres torres amb la data de 1748 a sota seu. Els motius gravats estan en força bon estat de conservació i l'element fa referència a l'antic castell que es trobava ubicat en el mateix indret.

El mas el Castell va reemplaçar l'antic Castell de Muntanyola, que fou enderrocat durant el terratrèmol de 1448 i fou segurament ampliat i reformat al segle XVIII, com indica el portal d'entrada i els porxos. El primitiu castell fou seu de la família Montcada fins que al segon quart del segle XII va passar a ser domini del monestir de Santa Maria de l'Estany, el qual ja tenia béns importants dins el terme del castell. L'any 1137 Ramon Renard de la Roca i la seva esposa Solastendis van fer donació de les dues terceres parts del castell amb monestir canonical de l'Estany i al seu prior Guillem. Serà una generació més tard, el 1166, que Guillem Ramon de Montcada senescal, amb els seus fills Guillem i Ramon i el seu germà Ot empenyoren al monestir la part que els correspon del castell. Un fet cabdal que afecta de forma important el castell de Muntanyola és el terratrèmol del 24 de maig del 1448 que destrueix de forma important el castell i la capella de Sant Pere. Al 1458, el procurador de l'Estany arrenda a Bernat Grau el castell de Muntanyola, i en el document de vinculació es detalla que l'arrendatari ha de refer l'edifici. És en aquests moments que el castell passarà a ser un simple mas, com consta en el fogatge de 1553 de la parròquia i terme de Muntanyola. I, més tard, en el capbreu del 1645, s'esmenta el mas Castell, però no es fa cap menció a cap dret ni cap tribut de guarda. Això sí, esdevenint un dels masos més importants de la zona fins entrat el segle XX. L'element fitxat correspon a la reforma efectuada al segle XVIII, com ho demostra la data de 1748 gravada a la llinda de la porta principal.