Els Tossals Oristà

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 100 metres de la carretera B-433, punt quilomètric 2'200

Coordenades:

41.9637
2.12706
427664
4646114
08151-83
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Regular
Presenta vegetació al mur nord.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00077
Jordi Compte i Marta Homs

Els Tossals és una masia situada al nord dels tossals de Sant Salvador, a tocar de la carretera B-433, a l'extrem est del terme municipal, prop de l'enclavament del municipi de Muntanyola on es troba la masia de la Muntada.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal i diverses estructures a l'est i al sud que delimiten un pati davant la façana principal. El volum principal, de planta baixa i primer pis, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i amb maó emmarcant la majoria d'obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, presenta dos parts diferenciades, a l'esquerra l'ampliació i a la dreta el volum original. El volum original presenta una composició simètrica, amb un portal d'arc rebaixat a la planta baixa amb una finestra a cada costat, i al primer pis un balcó al centre amb una finestra a cada costat. La part esquerra està dominada per grans obertures, un portal amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i una eixida sustentada amb un pilar de maó al primer pis.
La façana oest presenta únicament tres obertures, un portal amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i dues finestres emmarcades amb maó al primer pis, una de les quals tapiada.
La façana nord està parcialment coberta d'heura, sobretot la part dreta. Presenta quatre obertures per planta amb quatre espitlleres emmarcades amb maó a la planta baixa i quatre finestres emmarcades amb maó al primer pis.
La façana est té una estructura adossada a nivell de planta baixa, deixant a la vista una finestra emmarcada amb maó a nivell de primer pis.
Uns metres al sud i a l'est de l'edifici hi ha diverses estructures d'us agropecuari d'un nivell i teulades d'una vessant, bastides amb murs de maçoneria de pedra.

La masia està bastida als peus del camí ramader que procedia de Santa Maria d'Oló.

Els Tossals és una masoveria del mas Sansalvador construïda probablement entre finals del segle XIX i principis del XX.