El Prat del Toneu Oristà

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 1100 metres per pista forestal de la carretera B-433, punt quilomètric 2'800

Coordenades:

41.96344
2.11195
426411
4646098
08151-84
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Barroc
Contemporani
XVII
Bo
Fa uns 18 anys es va aixecar i restaurar la teulada. Ha estat força reformada.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23214
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00059
Jordi Compte i Marta Homs

El Prat de Toneu coneguda simplement com el Prat es troba situada a l'est del casal de Vilaregut i a l'est dels Tossals, al peu del serrat del castell de Toneu. Es tracta d'una masia de planta rectangular formada per diversos cossos adossats fruit de les ampliacions i les reformes al llarg dels anys. Consta de planta baixa, un pis i golfes i els murs de càrrega són de maçoneria de pedra irregular parcialment arrebossats. La teulada és de doble vessant amb aigües a l'antiga façana principal i posterior. Actualment l'accés principal és al nord.
L'antiga façana principal, orientada a l'oest, quedava tancada per una lliça, de la que encara es conserva la porta. La façana presenta un gran portal d'arc de mig punt adovellat central amb petites obertures flanquejant-lo. A l'esquerra hi ha un portal d'accés a les corts que condueix als baixos formats per volta de canó. Al primer pis hi ha quatre obertures reformades: dues finestres, una finestra balconera i un accés a un terrat sobre el portal de la lliça. A les golfes, que antigament constituïen el graner, s'hi obren quatre finestres, dues de les quals amb brancals, llinda i ampit de pedra.
La façana nord hi ha una porta a nivell de primer pis que s'hi accedeix a partir d'una escala que condueix també a un pou. Flanquegen la porta dos finestrals al primer pis i un a nivell de golfes, tots ells reformats. En un desaigua de la canalera hi ha la inscripció JOSEP PRAT.
La façana est presenta un cos adossat, de teulada d'una sola vessant, que sobresurt perpendicularment de la façana ocupant la planta baixa i el primer pis. Era l'antiga masoveria. Presenta les obertures emmarcades amb maó i una part està ampliada amb obra. A la planta baixa hi ha un portal d'arc rebaixat flanquejat per tres finestres, dues a la dreta i una a l'esquerra. Al primer pis es repeteix la mateixa disposició: un finestral balconer flanquejat per tres finestres. La part dreta, construïda amb obra, presenta tres obertures a la façana sud i una galeria al primer pis. De la façana del volum principal es pot observar una finestra al primer pis i quatre finestres a les golfes, una de les quals emmarcada amb brancals de pedra.
La façana sud està dominada per estructures agropecuàries, coberts i antic corral de les ovelles. Presenta dues finestres no alineades, verticalment.

El Prat de Toneu, també conegut com el Prat, es troba documentat vers l'any 1325-1328 amb la figura d'un prevere anomenat Jaume de Prat que exercia el càrrec d'escriptor jurat en l'escrivania parroquial. Torna a aparèixer en el fogatge de 1553, en una llista de caps de casa on hi ha l'hereu del Prat del Toneu. Tot i així, l'edificació actual data probablement del segle XVII. Antigament fou un hostatge prop de l'antic camí ral de Cardona a Vic i els seus encarregats eren els que efectuaven l'abast de la sal entre les dues ciutats.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
ORDEIG, Ramon (1995). Oristà i la seva història. Ajuntament d'Oristà i Caixa Manlleu.
Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.