El Tin Oristà

Osona
Sector central del terme municipal
A 100 metres de la carretera C-670, punt quilomètric 7'800

Coordenades:

41.93039
2.05602
421736
4642478
08151-114
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 007A00084
Jordi Compte i Marta Homs

El Tin és una masia situada uns 400 metres al sud-oest del nucli urbà d'Oristà, a tocar de la riera Gavarresa.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta rectangular, de planta baixa i un pis, i diverses estructures adossades a l'oest. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra parcialment arrebossats i presenta cantonades diferenciades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, presenta un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra treballada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, la més gran de les quals, situada just sobre el portal, té una llinda amb la inscripció "CASA CASTRILLAS 1773 PUIGRUBI Y QUINTANA". A l'extrem esquerra de la façana hi ha adossat un cos amb una gran obertura a cada nivell, i del seu costat en sobresurten perpendicularment dos coberts adossats construïts amb murs de maçoneria i reforçats amb pilars de maó.
La façana est presenta dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa, i tres finestres al primer pis, una emmarcada amb pedra bisellada i dues de reformades, en una de les quals aprofitant una llinda amb la data de 1773 inscrita.
La façana nord presenta una finestra petita a la planta baixa, emmarcada amb brancals de pedra i llinda de fusta i tres finestres reformades al primer pis.
La façana oest està dominada pel cos adossat a l'oest del volum original, on hi ha dues finestres emmarcades amb maó.

El Tin va ser construït durant la segona meitat del segle XVIII, tal com ho indiquen dues llindes de l'edifici datades l'any 1773. Es troba documentat en la relació de masies de la parròquia de Sant Andreu d'Oristà feta a mitjans del segle XIX.

ORDEIG, Ramon (1974). "La Parròquia de Sant Andreu d´Oristà". Ausa, vol. 7, núm. 79. 1974.