Cal Rossell Oristà

Osona
c. de Vic, 32 . Nucli urbà d'Oristà. Oristà

Coordenades:

41.9332
2.06203
422238
4642785
08151-115
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Restaurada modernament.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23193
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 61004DG2422N
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Rossell es troba situada al capdamunt del carrer de Vic del nucli urbà d'Oristà, fent cantonada quan aquest carrer gira a la dreta.
Es tracta d'una casa de planta irregular formada per planta baixa, un pis i golfes amb teulada de doble vessant i aigües a la façana principal i posterior. Els murs són de maçoneria de pedra irregular reajuntats i presenta una cantonada curvada.
La façana principal, orientada al nord-oest, està vertebrada per un portal central d'arc deprimit convex emmarcat amb pedra bisellada. A la dreta hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada. Al primer pis s'obren dues finestres emmarcades amb ampit, brancals i llinda de pedra bisellada, la de l'esquerra, situada sobre el portal, presenta una inscripció: AVE MARIA SIN / PECADO CONSEBIDA / RAFEL 1712 ROSELL. A les golfes hi ha dues finestres més, emmarcades amb ampit, brancals i llinda de pedra bisellada.
La façana nord-est presenta, a nivell de planta baixa, una finestra quadrada emmarcada amb monòlits de pedra. Al primer pis hi ha un portal emmarcat amb brancals de maó i llinda de pedra al qual s'accedeix a partir d'una rampa. Al damunt s'hi obre una finestra apaïsada i a la seva dreta dues finestres, totes emmarcades amb brancals i llinda de pedra bisellada. A les golfes hi ha tres finestres, de menors dimensions emmarcades amb pedra treballada, dues de les quals presenten ampit de pedra.

Cal Rossell fou construïda probablement a principis del segle XVIII, tal com ho indica una llinda de l'edifici. Tot i així, l'any 1702 hi ha documentada la figura del traginer Andreu Rossell, pel que es podria suposar que els orígens de cal Rossell són anteriors.

Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.