El Tei
Malla

  Osona
  Camí de Malla a Taradell
  Emplaçament
  Des del camí de Malla a Taradell, després de Puigdollers seguir el primer camí a la dreta

  Coordenades:

  41.8886
  2.25326
  438049
  4637677
  Número de fitxa
  08111 - 13
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  El revestiment i el forjat d'una de les galeries estan deteriorats.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22928
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002406400DG33H0001XS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  El Tei és una masia del segle XVII que va consolidar-se durant el segle XIX com una masia basilical amb galeria a la façana. És un edifici de planta basilical que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis està definit per una galeria vertical de dos grans pòrtics d'arc escarser arrebossat, situada a l'eix central. Sota de la mateixa hi ha el portal d'accés, d'arc de mig punt de pedra. Als eixos laterals hi ha una finestra d'arc rebaixat ceràmic a la planta baixa i una d'arc pla arrebossat al pis. A la resta de façanes les obertures són d'arc pla arrebossat o ceràmic i es disposen de forma aleatòria. A la façana posterior s'hi adossa un cos annex d'un sol nivell d'alçat. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa, amb part de la façana de migdia d'encofrat de tàpia i el nivell de les golfes de maó. Totes les façanes estan revestides amb morter de calç. El ràfec està acabat amb cabirons.

  Entre els annexos que tanquen la lliça hi ha les restes d'un cos de pedra, escairada a les cantonades, que segons tradició popular es tracta de les restes d'un antic molí. El pati queda tancat a migdia per un portal amb llinda de fusta inscrita amb l'any "1801" i una creu intercalada.

  Tenim notícies que l'any 1684 al mas Tei hi vivia Joan Vivet, que hi feia de masover. A mitjans del segle XVIII n'era masovera la família Sala. El mas Tei era una masoveria de Masferrer i s'hi documenta un molí, que durant el segle XVIII van passar a mans dels Torrellebreta.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malla (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.