El Socau
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Vall de Vallcàrquera
  Emplaçament
  Pista de Dosrius al Socau.

  Coordenades:

  41.72367
  2.2999
  441769
  4619333
  Número de fitxa
  08134-193
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  En estat ruïnós
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00034
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Conjunt arquitectònic format per dos edifici de planta baixa i primer pis sota teulada. Coberta a dues vessants i orientada d'est a oest, tot i que actualment es troba en runes i només queda el costat est de l'edifici original. Els dos cossos presenten una planta quadrada, murs de pedra irregular lligada amb fang i amb cantoneres diferenciades amb carreus de grans dimensions i ben tallats. Els murs havien estat arrebossats com ho demostren les parets internes. Els trespols estan derruïts o semiderruïts. Façana principal a migdia conserva la porta amb brancals de pedra i llinda de fusta. També diverses obertures on destaca una finestra a la planta baixa amb elements monolítics i una altra finestra a la primera planta amb elements monolítics; el brancal del costat dret correspon a un elements arquitectònic reaprofitat, possiblement una llinda. Hi ha una altra finestra amb elements de pedra (menys un brancal, refet amb pedra i maó massís). Hi ha una cos afegit al nord de la casa. Aquest, més derruït presenta unes obertures amb pedra i maó massís. Segueix la mateixa tònica de pedra irregular lligada amb fang i cantoneres diferenciades, tot i que el mur oest està pràcticament esfondrat. En aquest costat hi havia hagut una estructura adossada, de la qual només en resten alguns trams de mur, pràcticament enderrocats.

  Les notícies històriques del Socau són força recents, de mitjan del segle XVIII o ja dins el segle XIX ja que aquest no apareix en els diversos fogatges i capbreus d'època medieval i moderna. Serà sobretot al segle XX amb l'explotació de les mines del Socau que aquest edifici, ja existent adquireix un nou rol. El mas tampoc presenta cap element que permeti ajustar la cronologia del conjunt; pel topònim respon a l'entorn natural conegut com el Socau. Per la seva posició geogràfica i per les seves característiques formals no es pot parlar d'una gran explotació agrícola ramadera s'ajustaria a la concepció d'aquest edifici, de petites dimensions i de factura relativament moderna (ús de rajols, arrebossats, etc), amb pocs espais ramaders i de caire bàsicament subsistencial.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.