El salpàs de la parròquia de Sant Martí de Puig-reig Puig-reig

Berguedà
Terme municipal
Parroquia de Sant Martí de Puig-reig

Coordenades:

41.97084
1.8816
407334
4647143
08175-163
Patrimoni immaterial
Tradició oral
XVIII-XX
Regular
Inexistent
Difícil
Sense ús
Pública
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

La tradició oral certifica el costum, per Setmana Santa, de donar el salpàs a tota la parròquia de Puig-reig. El ritual s'iniciava amb la benedicció de la sal posada en un plat amb una candela al mig i, un cop barrejada amb aigua beneita, s'aspergia a les portes de les cases i de les corts del bestiar. Era un ritual de protecció davant les calamitats o malalties que anava acompanyada de la benedicció del bestiar domèstic i de treball. Acompanyant aquesta tradició també hi havia la de col·locar, fixades a les portes de les cases, creus fetes amb fulles de palma beneïda el Diumenge de Rams.

La Consueta de la parròquia de Sant Martí de Puig-reig del 1745 descriu la manera en que es donava el salpàs: "Lo vicari el dilluns lo done a la partida del Lladó y Fonollet, y li donen dinar al Lladó a ell y criat y torne ala tarde per Fiumera y Tresserra.
Lo dimarts comense per Comardells y segeuix fins al Solé y baixa a Merola y allí dine; antigament diuen que donaven dinar per don torn les tres cases de Subirana, lo Alsina y lo Riera però des de que jo - el prior Larrull que redacta la consueta- so Prior sempre me ha donat la casa del Riera.
Lo dimecres lo done ala altra part delriu y done dinar la casa de la Cortada dels Lluchs y advertesch que a les Baumes ni barraques extraviades no sey va.
Lo Prior lo done al Castellm y a les cases del Clot lo dia que ven vist hi he, y lo diumenge de Rams se amoneste ales tres esglesies quin ia se donarà afi que les dones siguen a casa"

Arxiu Parroquial de Puig-reig