El Molí de la Rovira Muntanyola

Osona
Zona de la Vall
Vall Riera de Muntanyola. Pista Urb. Sobirana, de Tresserres a la Vall. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.86532
2.14939
429406
4635173
08129-58
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XII-XVIII
Dolent
Presenta mal estat
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00032
Anna M. Gómez Bach

El molí conserva les estructures muràries, carcabà inclòs, però n'ha desaparegut la maquinària; pel que es pot observar, sembla que era un molí d'una sola mola i, per les dimensions de l'edifici conservat, havia tingut èpoques d'importància i esplendor. La construcció està formada per planta baixa, primera planta i planta sota teulada. El conjunt està format pel molí, al nord, el mas i un seguit d'edificacions annexes al sud, formant una lliça. La factura dels murs del molí i del mas són molt diferents. Al costat de llevant, per on passa la riera, s'ha acumulat un important sediment que cobreix parcialment la part baixa de l'edifici. El molí està format per planta baixa, pis i golfes, i presenta una coberta en teula aràbiga disposada sud-nord i s'ha emprat la tècnica constructiva de murs de pedra lligada amb morter de calç, cantoneres diferenciades. A la planta baixa es troba la sortida de l'aigua per l'est a través d'una estructura amb volta de mig punt; al fons es conserva el forat de la canal per on entrava l'aigua. A la primera planta hi ha una finestra tapiada a l'est, i una finestra oberta posteriorment al nord. A la planta sota teulada hi ha una finestra a l'est, elements de pedra i finestra bisellada. Al nord s'aprecien algunes estructures de pedra adossades que no es poden identificar. A la façana est s'hi adossa el mur nord del mas. Les estructures interiors de l'edifici del molí van ser modificades al construir-se l'habitatge adossat. L'altre edifici és un mas construït amb pedra local, poc desbastada i lligada amb fang i la coberta orientada sud-nord. La façana est té una porta amb llinda de fusta a la planta baixa, dues finestres a la primera planta i finestreta a la planta sota coberta. La planta superior és tota feta amb tàpia, molt ben conservada. La façana sud està formada per edificis adossats, formant la lliça, de planta baixa i planta a les estructures del costat oest. La porta presenta motllures bisellades amb una inscripció a la llinda "17 [creu] 13"; per aquesta porta s'accedeix, a causa del desnivell del terreny, a la primera planta del mas i del molí. L'abundància d'heura no permet apreciar la resta de la façana. A l'interior s'aprecien importants reformes a partir de l'edifici original del molí. L'abundant brossa d'origen vegetal acumulada a la zona, no permet veure ni el canal ni el dipòsit del molí, bé que encara se'n podrien trobar les traces amb una recerca acurada.

Molí situat a la capçalera de la riera de Muntanyola, juntament amb el molí de Puigcarbó. Segurament es tracta d'un molí fariner, propietat de la Riera. Aquest gran mas, fou aixecat per un germà de Guillem de Muntanyola i, per tant, amb drets senyorials sobre l'ús del molí i la seva explotació. A Muntanyola es documenta la presència de molins des del segle XII; amb tot no serà fins a l'època moderna que la Riera de Muntanyola presentarà una explotació intensiva dels seus recursos hidràulics. Aquesta activitat es deuria exhaurir a inicis d'època contemporània, quan deixen d'aparèixer a la documentació.

PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157.