El Mas Muntanyola

Osona
Castell de Muntanyola
El Mas, s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.8916
2.16919
431077
4638074
08129-56
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 0002A00005
Anna M. Gómez Bach

Masia de planta quadrada, organitzada en planta baixa i primer pis. El conjunt presenta una coberta a doble vessant disposada d'est a oest, que està parcialment sobre elevada respecte el seu inici. La tècnica constructiva emprada es centra en murs de pedra sense polir; a la primera planta els murs interiors són de tàpia i, els exteriors, de pedra placada. La porta original de l'edifici és actualment a l'interior del conjunt, amagada per un cos adossat a la façana sud; aquest tenia un arc de mig punt, destruït al construir el cos adossat, tot i que encara conserva els brancals de pedra. Aquesta construcció actual ha evolucionat a partir d'un cos central simple on, a la zona est, ja des d'antic, se li va afegir un altre cos seguint la mateixa alineació de les façanes i el pendent de la coberta; posteriorment, se'n va afegir un altre de les mateixes característiques al costat oest, i entre un i altre, encara es conserva la cantonera original de la façana nord. A la façana nord hi ha una finestra amb brancals de pedra i llinda monolítica i unes obertures petites, amb pedra, ja que alguna d'aquestes obertures va ser ampliada posteriorment, i també hi ha una porta tapiada amb totxana. A la façana oest hi ha petites obertures amb brancals i llinda de pedra, modificades posteriorment; bona part de la primera planta del mur est està refeta amb totxanes, així com la cantonera amb el mur nord. Al segle XX es van construir a l'entorn diversos annexes ramaders, dels quals destaca un cos a la façana est. Els brancals del porxo i la barana estan fets amb totxos; les llindes són de bigueta. Al costat est hi ha diversos corrals adossats; el primer es construí amb pedra i, posteriorment, es va ampliar utilitzant la totxana com a element de construcció; la porta inicial va ser tapiada amb pedres en el moment de fer aquesta ampliació.

Una primera referència documental la trobem en la documentació del segle XVIII, on s'esmenta a un tal Mas, propietari del mas. La història d'aquesta petita explotació agrícola- ramadera és força antiga i, per tant, pot ser que abans el conjunt tingués un altre nom. Actualment la família que encara ho porta es cognomina Mas. L'edifici no presenta cap llinda marcada ni es conserva documentació antiga a la casa. Tot i això, cal assenyalar la seva ubicació privilegiada, sobre la riera de Muntanyola entre els masos de la Roca, la Riera o el Dalmau.

PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157.