Dipòsit del Pla de l'Obrera Rellinars

  Vallès Occidental
  Pla de l'Obrera - Sector Llobatones
  362

  Coordenades:

  41.64505
  1.90446
  408767
  4610947
  08179 - 393
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Popular
  Contemporani
  Modern
  XVIII-XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08178A009000090000OO
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Estructura margera d'emmagatzematge i aprofitament de l'aigua d'escorrentia situada a l'obaga de la partida anomenada Fondo del Cisternot. L'accés es fa pujant pel camí de Cal Manel i trencant a mà esquerra pel camí que mena a Les Llobatones. Després d'un revolt del camí a mà esquerra hi ha uns camps erms situats en una petita plana.
  Està situada al bell mig d'una paret de pedra seca d'1,30 m d'alçada, observable des del camí. Sobresurt 0,30 cm per costat dret. Difereix de la resta pels brancals i la llinda amb voladís superior. La boca mesura 0,60 m d'alçada per 0,30 d'amplada. Per sobre el marge hi ha una estructura de lloses planes enfonsada on hi ha crescut l'herba, la qual cosa explicaria perquè a l'interior s'hi observa un enderroc.
  Es tracta d'un aljub que recollia l'aigua d'escorrentia procedent del que sembla un petit rasot. Al sòl s'hi havia excavat un dipòsit i l'aigua s'extreia per la boca amb una galleda. Servia bàsicament per ensulfatar les oliveres.

  Localitzat durant la realització del Mapa de Patrimoni cultural i natural del municipi.

  Segons la informació aportada pels senyors Pere Sallés i el Sr. Tarrés aquesta feixa allargassada i planera estava plantada d'oliveres, encara recorda com de petit anava amb sa mare a collir olives. El nom del Racó de l'Obrera està originat pel nom d'una casa de Rellinars que en deien a Ca l'Obrer. La dona de la casa anava a l'oliverar a collir les olives i tenia aquest motiu.
  El xupet, o petit aljub, aljub o dipòsit de coberta de falsa cúpula és un exemple d'arquitectura rural relacionada amb l'aprofitament de l'aigua de pluja en llocs on l'aigua és escassa i valuosa.