Cova de Can Figueres Begues

  Baix Llobregat
  Situada als contraforts del Sotarró
  S'hi accedeix per una pista que s'inicia al carrer de Can Pau, havent de seguir alguns corriols.
  504

  Coordenades:

  41.34499
  1.92329
  409920
  4577615
  08020-7
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Neolític
  Ibèric
  Bo
  Legal
  Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
  Sí, IPAC nº 10689
  Difícil
  Altres
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A00100008
  Xavier Esteve

  Es tracta d'una cavitat amb dues entrades orientades al sud-est. La boca més occidental dóna pas a una petita sala de 18 m de llargada per 9 m d'amplada i 5 m d'alçada (Monturiol, 1964).

  El jaciment conté restes des de Neolític final/calcolític; ibèric. Aquest element apareix a l'article 22 de la normativa urbanística del Pla General aprovat definitivament el 15 d'octubre de 1997, el qual preveu un llistat d'elements d'interès històric que seran protegits mitjançant la fórmula d'un Pla Especial, sempre que no estiguin directament afectats per sistemes del planejament.

  Sembla que en els seu interior uns aficionats hi localitzaren enterraments. En Ricard Artasona, aficionat barceloní, conserva un collar de denes de variscita procedent d'un d'aquests enterraments (VVAA, 1997). Al Museu de Gavà hi ha dipositada una petita col·lecció de materials de la cova, consistent bàsicament en ossos humans (VVAA, 1997). La secció Arqueològica del GM Gelera publicà haver-hi recollit 90 fragments de ceràmica ibèrica, alguns ossos d'herbívor i varis fragments de mandíbula i dents humanes (VVAA, 1964). A diferència del que succeeix a Can Sadurní, davant de l'entrada no existeix pràcticament cap terreny pla que possibiliti la vida a l'aire lliure. El material es troba al Museu Municipal de Gavà i bàsicament consta d'ossos humans, amb un petit collar amb denes de dentalium, esteatita, calcària i variscita, ceràmiques llises irrellevants i un petit recipient polípod.També es coneix un petit lot de materials recollits per la Secció Arqueològica del G.M. Gelera que correspon a ceràmica d'època ibèrica, ossos d'herbívors i varis fragments de mandíbula i peces dentàries humanes (material no localitzable). Aquesta cova ha estat molt visitada i freqüentment espoliada per afeccionats.

  BLASCO, A. (1989). "Notícia d'uns materials inèdits de la Cova de Can Figueres. Begues". I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat. Vol. I, Comunicacions. Castelldefels, p. 97-101.
  MONTURIOL POUS, J. (1964). "Estudio de las formas cársticas hipogeas desarrolladas en los bordes del poljé de Begas (Macizo de Garraf, Barcelona)". Speleon, vol. 15, núm. 14.
  SAFONT, S.; SUBIRÀ, M. E. (1996). "Estudio antropológico de diversos hallazgos en la Cueva de Can Figueres (Baix Llobregat)". Rubricatum. Revista del Museu de Gavà. Actes I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica: Formació i implantació de les comunitats agrícoles. 27, 28 i 29 de març. Gavà-Bellaterra, p. 575-579.
  VILLALBA, M. J.; BLASCO, A.; EDO, M. (1989). "La prehistòria al Baix Llobregat. Estat de la qüestió". I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat. Vol. II, Ponències. Castelldefels, p. 9.
  VVAA. (1964). "Hallazgos arqueológicos del G.M. Gelera". Cordada, 105. Barcelona, p. 26.
  VVAA. (1997). "Inventari Arqueològic de Begues - Fitxa 1: Cova de Can Figueres". L'Eixarmada, Butlletí del Centre d'Estudis Beguetans, 0. Begues. p. 4.
  Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia.