Coll de l'Arç Olost

Osona
Sector oest del terme municipal
A 100 metres per pista forestal de la carretera B-432, punt quilomètric 8'300

Coordenades:

41.98736
2.0519
421465
4648808
08149-28
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Barroc
Popular
XVIII
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament d'Olost, 1992.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 009A00019
Jordi Compte i Marta Homs

El Coll de l'Arç està situada en un coll natural, anomenat coll de l'Arç com la masia, per on transcorre la carretera B-432, prop del límit amb el terme municipal d'Oristà.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb diversos cossos i estructures adossats al voltant però especialment davant la façana principal, tancant un pati estret davant d'aquesta. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc rebaixat emmarcat amb maó i brancals de pedra treballada, amb una finestra emmarcada amb maó a cada costat. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Davant la façana s'obre un pati estret amb estructures d'usos agropecuaris bastides amb murs de maçoneria de pedra a banda i banda, que queda tancat a l'extrem exterior per una portal de lliça.
La façana oest conté l'antiga comuna adossada i una finestra per planta, essent la del primer pis emmarcada amb pedra bisellada i la de les golfes amb monòlits de pedra bisellada.
La façana nord conté dues estructures de planta circular adossades. La de l'esquerra, més baixa i ampla, és l'antiga forn, i la central més esvelta i coronada amb teulada sustentada amb dos pilars de maó és la cisterna. Pròpiament a la façana s'observa una finestra emmarcada amb maó i una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa i una finestra emmarcada amb pedra bisellada al primer pis que dóna accés a la cisterna.
La façana est conté una finestra reformada a la planta baixa, dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat, i una finestra emmarcada amb maó a les golfes.