Caseta Bernades Casserres

  Berguedà
  Bernades - Serrat del Tres Hereus
  Per la carretera de Graugés.
  598

  Coordenades:

  42.02441
  1.81117
  401581
  4653170
  08049-129
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  1778
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08048A00200003
  Jordi Montlló Bolart

  Masia de planta rectangular situada al peu del Serrat dels Tres Hereus, fonamentada directament sobre la roca. Consta de planta baixa i dos pisos. La coberta, acabada en ràfec, és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Té un cos de planta baixa adossat a la façana de llevant, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener seguint la orientació paral·lela.
  Els parament són de pedra vista amb carreus ben escairats a les cantoneres. La porta d'entrada té una gran llinda de fusta amb la data gravada de 1778. Les finestres de la planta baixa són petites amb llinda, brancals i ampits de pedra, mentre que a les plantes superiors, aquestes són de rajols. Recentment, a la façana nord s'ha fet una ampliació per a construir una petita terrassa.
  A llevant, hi ha un altre cobert que data també del segle XVIII construït damunt l'antic femer. En origen era de planta baixa, amb parament de pedra vista. L'actual propietat ha aixecat el primer pis amb maó recobert de pedra. L'obra està inacabada. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a ponent.

  Conserva forn de pa i menjadores originals. A menys de 100 metres es conserva el forn de bòvila que es va fer servir per construir la teuleria de la casa.

  La llinda marca l'antiguitat de la primera construcció a manca de documentació. La única documentació existent és la relacionada amb la construcció de la primera planta, a principis del segle XX, realitzada per l'avi de l'actual propietari. L'edifici original era una barraca de planta baixa dividida en dues parts, a la dreta pel bestiar on encara es conserven les menjadores, i a l'esquerra d'habitatge amb llar de foc i forn de pa que encara es conserva.
  La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de
  Catalunya de l'any 1923), amb el nom de "Caseta".
  La darrera reforma data de l'any 2000.

  AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).