Cases del carrer de la Font Torrelavit

Alt Penedès
Carrer de la Font, Terrassola
216 m

Coordenades:

41.44859
1.72484
393486
4589341
08287-156
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Marta Rodríguez

Alineació de cases adossades a la banda sud-oest carrer de la Font, conegut per la Costa, del nucli de Terrassola. Destaca perquè les cases que el componen són d'una tipologia similar, que defineix l'arquitectura popular i rural d'aquest territori. La tipologia més típica d'aquestes cases aixecades bàsicament en pedra o pedra i morter per la tècnica de la mamposteria i arrebossades, és l'edifici de planta rectangular amb teulades a doble vessant i carenera paral·lela a la façana principal, orientades al nord-est i adaptades a la forta pendent del carrer, d'aquí el sobre nom de la Costa. Això fa que els pisos puguin variar d'unes a altres, però en general es tracta d'edificis entre mitgeres de dues plantes amb la composició de la façana molt similar: la porta principal (sovint emmarcada amb un arc recte) i un portal de cotxera (alguns d'ells reconvertits actualment en aparcaments). Sovint, les finestres dels pisos superiors són d'arc de mig punt, algunes d'elles tapiades. S'observa una portalada amb arc escarser de pedra reconvertit en finestra a Cal Músic. Configuren aquest carrer cases com Cal Músic, Cal Tits i Ca la Martina, algunes d'elles antigues fassines. Segons Salvador Llorac (veure bibliografia) hi ha clars indicis que l'origen d'aquestes cases fos el segle XVI-XVII per la presència d'arcades escarseres al seu interior) així com cellers típics del segle XIX.

Segons Salvador Llorac, hi ha clars indicis que l'origen d'aquestes cases fos el segle XVI-XVII.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 49.