Casanova de la Vall Sant Martí de Centelles

Osona
Sot de la Vall
Sobre el Serral de les Roquetes, seguint el camí que puja de la Vall

Coordenades:

41.74206
2.2135
434601
4621437
08224-56
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
Molt cobert per la vegetació, en runes.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 007A00028
Anna M. Gómez Bach

En queda molt poc d'aquesta edificació de planta rectangular totalment coberta per la vegetació. Es conserven fragments d'un paredat interior de la casa on s'aprecia una factura de carreus de petites dimensions, ben escairats i disposats en filades regulars lligats amb argamassa i amb arrebossat. A prop s'entreveuen restes de murs que podien haver estat les dependències annexes d'aquest mas.

Les primeres evidències d'aquest mas es remeten al segle XIX, cap el 1828, tot i que segurament el seu moment constructiu pot retrocedir al segle XVIII. Cal contextualitzar aquesta construcció en un moment de recuperació demogràfica important i d'ocupació de nous espais, en aquest cas es podria parlar de l'establiment d'una masoveria del mas la Vall. Concretament el mas es documenta en les llistes de cases dels llibrets de Compliment Pasqual de l'Arxiu de Sant al 1808, s'esmenta la Casa nova de la Vall, juntament amb can Escloper, con Ramon o can Benet...Les condicions econòmiques feren minvar la productivitat del mas a la segona meitat del segle XIX culminant amb el seu abandó ja entrat el segle XX. Aquesta situació desfavorable fou comuna a altres masos i la causa principal es deu la llunyania del seu emplaçament respecte els principals nuclis de població.

PLADEVALL, Antoni. 1962. Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.