Les Roquetes Sant Martí de Centelles

Osona
Torrent de Roquetes
Al marge esquerra del Torrent de Roquetes seguint la carretera de Sant Miquel del Fai

Coordenades:

41.75992
2.2181
435002
4623416
08224-55
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XIX
Regular
Una part de les estructures es troben en estat precari
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 003A00007
Anna M. Gómez Bach

Mas constituït per dos edificis annexats formant una planta rectangular orientada est-oest, amb façana de paredat comú de petites pedres escassament treballades i amb un emblanquinat a les façanes est i sud. A la façana principal es troba una portalada d'arc de mig punt adovellat. Cal destacar les finestres organitzades en grup de tres a la primera planta i una obertura sola per a les golfes. La resta d'obertures corresponen a finestres quadrangulars, la majoria de factura senzilla. A la part davantera s'hi troba un petit tancat de paret comú i també emblanquinat que tanca l'accés principal, deixant una segona entrada rectangular i de factura més senzilla a la cara sud. La resta d'estructures constructives són més aviat precàries. I també es pot apreciar l'existència d'estructures properes destruïdes, que podrien correspondre a annexos de la mateixa casa o estructures més antigues no identificades.

El nom d'aquesta petita explotació agrícola-ramadera abandonada prové del topònim del torrent on es troba ubicada. El nom Roquetes és també el nom d'un altre mas datat d'època medieval situat al Pla de la Garga i la perllongació d'aquest nom podria indicar cert parentiu familiar. Arquitectònicament aquest mas és molt més modern no es pot apreciar cap evidència pertanyent a una fase constructiva anterior a l'època moderna avançada. La seva construcció es pot associar al moment de reocupació d'antics espais de conreu. Al 1843 es torna a fer esment a un conjunt de masos que es tornen a reformar al llarg de l'època d'esplendor aportada durant el segle XVIII, entre aquests masos: Pere Xic, Ventroy, Jan, Deixafer, Ferrer, Olaguer, Ferra, també es fa esment al mas Roquetes, sense especificar quin. A la façana principal del mas hi ha pintada la data de 1928, poc després, segurament a mitjans del segle XX, l'edifici es desocupà de forma definitiva.

PLADEVALL, Antoni. 1962. Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, Antoni. Els casals del Congost, Santa Coloma. Ausa vol. I. (1968-1971).
PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.