Casa Serra i Corominas
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Plaça de l'Estació, 5

  Coordenades:

  41.34484
  1.70271
  391465
  4577850
  Número de fitxa
  08305 - 109
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  Segle
  XIX
  Any
  1891
  Antoni Vila i Palmés
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si:IPA 5038
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 13313CF9717N
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular en el cos central i dos cossos laterals adossats. Cos principal de tres crugies perpendiculars a la façana, consta de planta baixa i dos pisos. Coberta de teules àrabs a quatre aigües amb claraboia central situada sobre la caixa d'escala.
  Façana principal de composició simètrica composada sobre cinc eixos verticals. Tres portals adintellats a la planta baixa. En el primer pis, trobem tres balcons d'obertura única d'arc rebaixat coronats amb frontó circular, el central decorat amb escut. En els laterals, galeria adintellada amb frontó triangular franquejat per columnes amb capitell i amb baranes de balcó de balustres. A la planta superior hi ha tres balcons d'obertura única i d'arc rebaixat coronats per frontons triangulars. Coronament amb tres obertures rectangulars a sotacoberta, cornisa i frontó triangular centrat.
  El parament està fet a base de bandes horitzonatsls i pilastres amb capitells separant els cinc eixos verticals.

  Sabem per fotografies antigues, que el cos de l'esquerra tenia una galeria porticada lateral que deu haver quedat tapada pel bloc de pisos que es veu en l'actualitat. Si la simetria era completa, el cos de la dreta també podria haver tingut una galeria.

  L'any 1891 es fa la sol·licitud d'obres per una casa per en Joan Serra i Corominas, segons projecte de l'arquitecte Antoni Vila i Palmés.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.