Casa Pius Anfres Martí / "La Tela" Granollers

Vallès Oriental
Avinguda Francesc Macià, 51, 08400-GRANOLLERS
Al barri de Sant Miquel, al carrer-carretera que travessa el casc urbà

Coordenades:

41.60175
2.28772
440644
4605805
08096-58
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1912
J. Batlle i Anfrens (arquitecte)
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. P-10
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa en edifici aïllat de tipologia ciutat-jardí, de planta quadrada amb planta baixa, planta pis i golfes i coberta composta a quatre vessants. Situada al barri de Sant Miquel del que constitueix una important fita visual. Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on es troben representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys, encara que ha sofert un fort procés de degradació. Façana principal de composició simètrica amb un cos central que sobresurt lleugerament del pla de façana i que es destaca clarament sobre el pla de coberta en convertir-se en una torre-mirador, de planta quadrada i coberta de pavelló a quatre vessants de teula ceràmica vidriada. Aquest cos central incorpora el portal d'entrada a l'edifici, que així queda molt ben expressat. La façana està estructurada amb balcons i finestrals encerclats amb pedra artificial, presentant un acabat a l'estuc de calç. Tant els materials com la seva aplicació rebel·len un cert to grandiloqüent i un diàleg artificiós sense gaire riquesa ornamental. A l'interior, el paviment hidràulic tractat en zones orlades defineix cada àmbit. Potser l'element més característic, i poc deteriorat, siguin els metalls en general, la qualitat de la fusta i un intent de vidriats en les zones altes de les portes principals (PATRIMONI, 1985; CUSPINERA et alií, 2001). La casa té un important jardí amb una gran varietat d'espècies vegetals i un estanc, a més, dins el jardí es pot contemplar una petita col·lecció de grans blocs de les roques més característiques de la comarca del Vallès Oriental. Dins del jardí destaca un conjunt de til·lers, així com un llorer de bones dimensions (MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES, 2001). Dins els jardins en destaquen un seguit d'arbres d'interès singular dels que a continuació es transcriu el text complet de la seva fitxa de catalogació : NÚM. CATÀLEG: 0035-02-99 IDENTIFICACIÓ ESPÈCIE: Laurus nobilis NOM CATALÀ: Llorer MIDES (en metres) ALÇÀRIA: 10,3 VOLT DE CANÓ (a 1,30 m): : 5,30 CAPÇADA: 10,50 VALOR (sense valoració en €) CARRER O PLAÇA: Avda Francesc Macià, 51 PARC O JARDÍ: Jardins del Museu de Granollers Ciències Naturals la Tela. VALORACIÓ: Esplendorós exemplar que es troba dins el jardí del Museu de Ciències Naturals - La Tela. Es tracta d'un arbre que formava part del jardí de la casa dels propietaris de la fàbrica tèxtil La Tela del senyor Pius Anfres pel que deuria ser plantat cap a l'any 1912. Actualment es conserva en el mateix emplaçament, tot i les modificacions que ha sofert el jardí.2- 2- NÚM. CATÀLEG: 0034-02-99 IDENTIFICACIÓ ESPÈCIE: Tilia platyphyllos NOM CATALÀ: Til·ler MIDES (en metres) ALÇÀRIA: 1: 10,5 2: 8 VOLT DE CANÓ (a 1,30 m): : 1: 1,05 2: 1 CAPÇADA: 1: 9,18 2: 9,80 VALOR (€): 1: 28317,85/2: 2559,20 VALORACIÓ: Aquests dos bells exemplars de til·ler es troben dins els jardins del museu de La Tela . Antigament formaven part del jardí de la casa dels propietaris de la fàbrica tèxtil del senyor Pius Anfres pel que deurien ser plantats cap a l'any 1912. Actualment es conserven en el mateix emplaçament, tot i les modificacions que ha sofert el jardí.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. P-10.

La casa pertanyia a Pius Anfres i Martí, l'industrial propietari de la fàbrica fundada l'any 1854 per Brunet i Serra i traslladada al carrer d'Indústria-Avinguda Francesc Macià l'any 1906 (HOMS I COROMINAS, 1995) . L'any 1874 era una de les tres fàbriques de dimensions més grans que tenia Granollers, al costat dels deu tallers artesanals, amb telers de mà o volants (MAYNOU I HERNÁNDEZ, 2001). L'any 1984 l'Ajuntament encarregà un projecte de rehabilitació de l'edifici a fi de dedicar-lo a museu de ciències naturals, doncs ja existia una àrea de ciències naturals al Museu de Granollers (BOSCH, BOTEY, CUSPINERA, 1984).

BOSCH, A; BOTEY, J.M.; CUSPINERA, L. (1984) Memòria descriptiva del projecte de reutilització de l'edifici "La Tela" per a l'Ajuntament de Granollers, Barcelona, document mecanografiat. CATÀLEG D'ARBRES (1999) Catàleg d'arbres de Granollers (document mecanografiat). Granollers. Museu de Ciències Naturals "La Tela". CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., HOMS I COROMINAS, Josep (1995) Granollers. Retalls d'Història Urbana. Granollers: Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista del Vallès. MAYNOU I HERNÁNDEZ, Núria (2001) El Patrimoni Industrial del Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.; MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES (2001) Arbres d'interès local de Granollers. Llista prèvia Barcelona: Comissió de Cooperació de Museus Locals de les comarques barcelonines, Diputació de Barcelona.; PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.