Casa Pau Feliu
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Rambla de Sant Francesc, 22

  Coordenades:

  41.34467
  1.69811
  391080
  4577837
  Número de fitxa
  08305-50
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  Segle
  XIX
  Any
  1869
  Felicià Sallent i Pujador
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si:IPA 4979
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 13310CF9717N
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres, de planta sensiblement quadrada, compost d'un cos central amb semisoterrani, planta baixa sobreaixecada, dos pisos i golfes amb tres crugies perpendiculars a la façana i dos cossos laterals amb planta baixa i pis. Coberta del cos central a dues aigües i cobertes planes als cossos laterals.
  La façana principal està composada simètricament seguint cinc eixos verticals. Portal principal a la planta baixa, adintellada amb una finestra a cada costat, també adintellades i a amb reixa de ferro. Als cossos laterals hi ha dos portals més. A la planta pis hi ha un balcó corregut amb barana de ferro i amb tres obertures, totes adintellades i balcons ampitadors d'arc de mig punt als cossos laterals. A la segona planta hi ha tres balcons amb barana de ferro. A les golfes les obertures són rectangulars. El coronament de la façana és amb cornisa i barana de balustrada.

  Construïda l'any 1869 segons projecte del mestre d'obres vilafranquí, Felicià Sallent i Pujador.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.