Casa Montserrat Arnau Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Plaça Nova, 17
Al bell mig de la plaça Nova, prop del carrer de l'Església
535m

Coordenades:

42.0162
2.23618
436758
4651857
08215-19
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
Popular
XIX
1866
Bo
Inexistent
IPA 23646
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920302DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb pati posterior i un volum aïllat orientat al passatge Parés. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic amb rajoles de colors groc i blau sostingut amb llates i mènsules de fusta decorades. Està distribuït en planta baixa i tres pisos, amb una motllura rectilínia recorrent la divisòria entre les diferents plantes i la façana principal orientada a migdia. La façana s'ordena a partir d'un eix de simetria central amb una sola obertura per planta. El portal d'accés està format per una gran obertura d'arc de mig punt, sostingut amb dues columnes dòriques laterals amb els basaments i els capitells motllurats. Damunt seu hi ha una placa rectangular anclada al parament i amb la següent inscripció: "CONSTRUIDA EN 1866. Nº 8.". Tant a la primera planta com al segon pis hi ha un finestral rectangular emmarcat en pedra, que té sortida a un balcó amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. Cal dir, però, que el balcó del primer pis és corregut mentre que el de la segona planta és simple. Al pis superior hi ha un gran finestral disposat a mode de galeria i format per dos arcs rebaixats amb les impostes i els capitells motllurats. L'obertura està protegida amb una balustrada decorada amb motius geomètrics i vegetals. La construcció està bastida en pedra, maons i morter de calç. El parament de la planta baixa presenta un aplacat de pedra sorrenca disposat a mode de grans carreus, mentre que als pisos superiors hi ha una successió de plafons rectangulars de color rosat decorats amb diversos motius i símbols.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Masferrer.

Segons la documentació consultada, el cognom Masferrer està documentat a Sant Hipòlit des del segle XVIII. En aquest edifici, entre els anys 40 i 50 del segle XX, hi estiuejaven dues senyores de Barcelona que es deien Colomer de cognom.
La construcció ha estat reformada en els darrers anys.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 80-81.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 02.05.EA.
Http://invarquit.cultura.gencat.cat/ [Consulta: 27-01-2020].